Waar komt LPG vandaan?

Bij gaswinning komt gas als een mengsel uit de grond en wordt gescheiden in onder andere methaan en de LPG’s propaan en butaan. LPG wordt ook gemaakt bij raffinage van ruwe olie.

 

Tegenwoordig wordt ongeveer 60% van de LPG gewonnen uit gasvelden tegen 40% uit raffinage van olie. Ook bij het vloeibaar maken van aardgas wordt de LPGvan het gasmengsel gescheiden omdat het mengsel anders zou bevriezen.

 

In Nederland werd in 1954 LPG geïntroduceerd door Bessel-Kok (BK Gas).