Is LPG veilig?

Omdat LGP(-damp) in een bepaalde verhouding met lucht gemengd explosief is, mogen tankstations met LPG in Nederland niet in de directe omgeving van woningen gebouwd worden. Het transport van LPG kan gevaar opleveren bijvoorbeeld per spoor. Daarom probeert men dit transport te beperken.

 

LPG tanks zijn veilig
De eisen die de overheid stelt aan autogassystemen zijn zeer zwaar. Een LPG-tank in een auto staat onder een druk van minder dan acht bar, de Dienst voor het Stoomwezen test iedere autogastank echter bij een druk van maar liefst dertig bar! LPG-tanks zijn dermate sterk dat deze bij auto-ongelukken vrijwel nooit scheuren, in tegenstelling tot benzinetanks. Bovendien hebben LPG-tanks een voorziening die de gasstroom uit een gescheurde gasleiding afsluit.

 

Vele veiligheidsvoorzieningen
Iedere goedgekeurde en deskundig ingebouwde autogasinstallatie beschikt over een scala van veiligheidsvoorzieningen. De gastoevoer wordt bijvoorbeeld automatisch afgesloten op het moment dat de motor wordt afgezet of per ongeluk afslaat. Om te voorkomen dat de druk in de gastank te hoog kan oplopen, is iedere LPG-tank vanaf 1984 voorzien van een 80% vulbegrenzer. Doordat een tank voor maximaal 80% gevuld kan worden, heeft het gas meer dan voldoende gelegenheid om uit te zetten.

 

Afblaasbeveiliging
Op het moment dat een auto om wat voor reden dan ook in de brand vliegt, zal de druk in de autogastank door de hoge temperatuur snel op willen lopen. In dit geval treedt automatisch een afblaasbeveiliging in werking, waardoor de druk in de tank snel wordt afgebouwd. Door al deze beveiligingen is de kans op ongevallen eigenlijk nihil. Toch voegen de producenten van autogas voor nog meer extra zekerheid een reukstof aan het reukloze gas toe, waarmee u zou worden gewaarschuwd als uw tankinstallatie lekt.